Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 08-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 16 martie 2023, ora 10.00, la Craiova

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 08-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 16 martie 2023, ora 10.00, la Craiova

06 martie 2023

Prin decizia nr. 08-DP-2023 din 06 martie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 16 martie 2023, ora 10.00, la Craiova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 13.01.2023.
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023.
3. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023.
4. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR.
5. Discuții privind Proiectul Legii privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic.
6. Măsuri privind sistemul CAA:
a) implementarea contribuției facultative în sistemul CAA aprobată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308/09-10.12.2022;
b) propunere de modificare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 303/09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023 – Complexul Balnear și de Recuperare al CAA Techirghiol.
7. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2022; Prezentarea Proiectului de buget 2023; Date financiare privind INPPA.
8. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat – client).
9. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Agenda pentru 2023.
10. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în anul 2022. Propuneri pentru 2023.
11. Lucrări curente.
12. Diverse.