Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 1-DP-2023 din 03.07.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 iulie, ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 1-DP-2023 din 03.07.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 iulie, ora 10.00, la București

03 iulie 2023

Prin decizia nr. 1-DP-2023 din 03.07.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 iulie, ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Obiective de politică profesională imediată rezultate din hotărârile Congresului avocaților 2023, în calitate de organ suprem de conducere a profesiei; Măsuri pentru aducerea la îndeplinire a propunerilor adoptate de modificare/completare a unor acte cu caracter infra-parlamentar și a unor acte normative;

2. Măsuri organizatorice privind activitatea Comisiei Permanente. Repartizare responsabilități pe proiecte și departamentele de lucru organizate la nivelul UNBR, potrivit prevederilor art. 39 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR;

3. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;

4. Soluționarea plângerilor/contestațiilor etc. privind examenul de primire în profesia de avocat sesiunea aprilie 2023, amânate în ședințele Comisiei Permanente din 28 aprilie 2023 și 07 iunie 2023;

5. Diverse.