Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 11-DP-2023 din 9.10.2023. Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 20 octombrie 2023 și sâmbătă 21 octombrie 2023, orele 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 11-DP-2023 din 9.10.2023. Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru zilele de vineri, 20 octombrie 2023 și sâmbătă 21 octombrie 2023, orele 10.00, la București

10 octombrie 2023

Prin decizia nr. 11-DP-2023 din 09.10.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri, 20 octombrie 2023 și sâmbătă 21 octombrie 2023, orele 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Comisiei Permanente din data de 31 august 2023, 07 septembrie 2023 (vot electronic), 12 septembrie 2023 (videoconferință, cu decanii), 19 septembrie 2023 (videoconferință), 02 octombrie 2023 (videoconferință) și 04 octombrie 2023 (videoconferință);
2. Analiză și măsuri în urma campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”;
3. Măsuri organizatorice privind Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.);
4. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023;
5. Măsuri organizatorice privind examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2023;
6. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR – analiza problematicii ridicate în ședința Consiliului UNBR privind necesitatea reaudierii contestatarilor;
7. Măsuri privind funcționarea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR – email dedicat, desemnare asistenți tehnici;
8. Definirea principalelor obiective ale Consiliului U.N.B.R. pentru actualul mandat;
9. Informare privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
10. Lucrări curente;
11. Diverse.