Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 13-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de vineri, 15 decembrie 2023, orele 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 13-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de vineri, 15 decembrie 2023, orele 10.00, la București

07 decembrie 2023

Prin decizia nr. 13-DP-2023 din 05.12.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de vineri, 15 decembrie 2023, orele 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de Ședințelor Comisiei Permanente din 20-21 octombrie 2023 și 01.11.2023 (vot electronic);
2. Măsuri în urma campaniei „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”;
3. Definirea principalelor obiective ale Consiliului U.N.B.R. pentru actualul mandat;
4. Avizarea Reglementării sectoriale UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Procedurii de control;
5. Analizarea propunerii privind Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2024;
6. Validarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2023; Propuneri de modificare/completarea a Regulamentului privind examenul de primire în profesie;
7. Analizarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2024;
8. Analizarea execuției bugetare 2023 și a propunerii rectificării bugetului pe anul 2023; Reactualizarea limitelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat și pentru emiterea și eliberarea legitimației de avocat (tip card CCBE); Analizarea propunerilor privind investirea disponibilului financiar;
9. Raport privind activitatea Registrelor Naționale ale Avocaților Români și ale Registrului DGEP;
10. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
11. Lucrări curente;
12. Diverse.