Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 2-DP-2023 din 20.08.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 31 august 2023, orele 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 2-DP-2023 din 20.08.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 31 august 2023, orele 10.00, la București

20 august 2023

Prin decizia nr. 2-DP-2023 din 20.08.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 31 august 2023, orele 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 07 iunie 2023, 13 iulie 2023, 24 iulie 2023, 27 iulie 2023 și 01 august 2023;
2. Discuții privind proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale. Măsuri ale Corpului profesional al avocaților;
3. Discuții privind impactul protestului magistraților. Măsuri ale Corpului profesional al avocaților;
4. Analizarea situației la zi a plăților prestațiilor avocațiale din oficiu;
5. Măsuri de pregătire a alegerii de către Consiliul UNBR a membrilor Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.);
6. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2023;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Discuții privind noile grupuri de lucru ale Consiliului UNBR;
9. Măsuri organizatorice privind INPPA;
10. Masuri privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023;
11. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
12. Lucrări curente;
13. Diverse.