Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București

03 iunie 2024

Prin decizia nr. 24-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente pentru ziua de miercuri, 12 iunie 2024, ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 17-18 mai 2024;
2. Stadiul măsurilor organizatorice întreprinse pentru pregătirea Congresului avocaților 2024;
3. Avizarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului UNBR pentru dezbaterea și aprobarea lor de către Consiliul UNBR din 13 iunie 2024;
4. Informarea Comisiei Permanente cu privire la materialele elaborate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și transmise Congresului spre dezbatere și aprobare;
5. Măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2024; Finalizarea discuțiilor privind modificarea Regulamentului de examen;
6. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.