Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 25-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 07 iunie, ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 25-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 07 iunie, ora 10.00, la București

26 mai 2023

Prin decizia nr. 25-DP-2023 din 26.05.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 07 iunie 2023, ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 28 aprilie 2023.
2. Stadiul măsurilor organizatorice întreprinse pentru pregătirea Congresului avocaților 2023.
3. Avizarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului UNBR pentru dezbaterea și aprobarea lor de către Consiliul UNBR din 08 iunie 2023.
4. Informarea Comisiei Permanente cu privire la materialele elaborate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și transmise Congresului spre dezbatere și aprobare.
5. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Propuneri privind soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR.
6. Soluționarea plângerilor/contestațiilor etc privind examenul de primire în profesia de avocat sesiunea aprilie 2023, amânate în ședința Comisiei Permanente din 28 aprilie 2023.
7. Măsuri privind examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023.
8. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM.
9. Lucrări curente.
10. Diverse.