Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 49-DP-2022 din 10 octombrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 21-22 octombrie 2022 ora 10.00, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 49-DP-2022 din 10 octombrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 21-22 octombrie 2022 ora 10.00, la București

10 octombrie 2022

Prin decizia nr. 49-DP-2022 din 10 octombrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de 21-22 octombrie 2022 ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 08 septembrie 2022;

2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;

3. Măsuri organizatorice privind examenul de absolvire al INPPA, sesiunea noiembrie 2022;

4. Discutarea unor proiecte ale UNBR (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat-client, FAST);

5. Informare privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);

6. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;

7. Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51/1995. Propuneri pentru 2023;

8. Lucrări curente;

9. Diverse.