Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 09-DP-2024 din 18.03.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru zilele de vineri, 29 martie 2024 și sâmbătă 30 martie 2024, între orele 10.00-17.00, la București

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 09-DP-2024 din 18.03.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru zilele de vineri, 29 martie 2024 și sâmbătă 30 martie 2024, între orele 10.00-17.00, la București

18 martie 2024

Prin decizia nr. 09-DP-2024 din 18.03.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru zilele de vineri, 29 martie 2024 și sâmbătă 30 martie 2024, între orele 10.00-17.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului UNBR din 16-17 decembrie 2023 (sistem fizic) și 01-04.03.2024 (vot electronic);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2024;
3. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2023; Aprobarea propunerii rectificării bugetului pe anul 2023; Adoptarea proiectului de buget al UNBR pentru 2024, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/2023; Date financiare privind INPPA;
4. Măsuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024;
5. Raport privind activitatea grupurilor/departamentelor de lucru ale Consiliului UNBR. Informare privind stadiul proiectelor de lege cu impact asupra profesiei de avocat;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic – prezintă Coordonatorul Departamentului privind dezvoltarea economică a UNBR (DL2) și Președintele CAA;
7. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
8. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea contestațiilor/ plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.