Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 25-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru ziua de joi, 13 iunie 2024, începând cu ora 10.00, la București

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 25-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru ziua de joi, 13 iunie 2024, începând cu ora 10.00, la București

03 iunie 2024

Prin decizia nr. 25-DP-2024 din 31.05.2024, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului UNBR pentru ziua de joi, 13 iunie 2024, începând cu ora 10.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului UNBR din 29-30 martie 2024;
2. Analiza şi aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România;
3. Proiecte de hotărâri, rezoluții și moțiuni propuse de Consiliul UNBR spre aprobare Congresului avocaților;
4. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024;
5. Măsuri privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2024; Modificarea/completarea Regulamentului de examen;
6. Demersuri întreprinse în urma analizei informațiilor apărute în spațiul public cu privire la o pretinsă breșă de securitate a platformei IFEP. Măsuri viitoare;
7. Aplicarea noilor prevederi ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995; Soluționarea contestațiilor/plângerilor/solicitărilor în materia nedemnității profesionale aflate pe rolul UNBR;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.