Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 30-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru joi, 16 iunie 2022, între orele 10.00-17.00, la București

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 30-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru joi, 16 iunie 2022, între orele 10.00-17.00, la București

06 iunie 2022

Prin decizia nr. 30-DP-2022 din 05 iunie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru joi, 16 iunie 2022, între orele 10.00-17.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 11-12 martie 2022;
2. Analiza şi aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România;
3. Informare cu privire la stadiul actual al proiectelor Consiliului UNBR în curs de desfășurare;
4. Proiecte de hotărâri, rezoluții și moțiuni propuse de Consiliul UNBR spre aprobare Congresului avocaților;
5. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022;
6. Măsuri privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022;
7. Măsuri privind Fondul de Solidaritate a Avocaților;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.