Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 65-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 09 decembrie și sâmbătă 10 decembrie 2022, între orele 10.00-17.00, la Sibiu

Convocarea Consiliului UNBR. Prin decizia nr. 65-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 09 decembrie și sâmbătă 10 decembrie 2022, între orele 10.00-17.00, la Sibiu

28 noiembrie 2022

Prin decizia nr. 65-DP-2022 din 28 noiembrie 2022, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 09 decembrie și sâmbătă 10 decembrie 2022, între orele 10.00-17.00, la Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 09-10 septembrie 2022;

2. Analizarea și aprobarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2023;

3. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022 și Informare privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2022;

4. Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2023;

5. Proiecte de acte normative ca impact asupra profesiei de avocat/Sesizări ale Curții Constituționale a României referitor la Legea nr. 51/1995/Puncte de vedere ale profesiei;

6. Analizarea execuției bugetare 2022 și aprobarea rectificării bugetului pe anul 2022;

7. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Donația pentru poporul ucrainean, Platforma UNBR de intermediere avocat client, FAST, Cartierul Justiției);

8. Lucrări curente;

9. Diverse.