Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002

19 februarie 2016

Dăm publicității Comunicatul referitor la demersurile întreprinse de UNBR pentru clarificarea relațiilor  inter-instituționale dintre UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor relative la situația particulară a societăților de avocați privind respectarea Legii nr.656/2002  pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„În data de 16 februarie a avut loc la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor o întâlnire a reprezentanților U.N.B.R. și ai Baroului București cu o delegație a Oficiului,  ocazie cu care s-au discutat probleme privind eficientizarea cooperării instituționale  și aspecte privind asistența pentru pregătirea avocaților în domeniul ce vizează aplicarea legislației pentru prevenirea spălării banilor și finanțarea  terorismului. Menționăm că aceasta întâlnire a avut în vedere și pregătirea contribuției specifice a UNBR  la Chestionarul aferent primului Raport de progrese al României în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul celei de-a 4-a runde de evaluare – Moneyval, Consiliul Europei.”