Decizia CCR privind respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial

Decizia CCR privind respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial

06 ianuarie 2023

Decizia CCR privind respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind modificarea  art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial

 

În Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2023 a fost publicată decizia Curții Constituționale nr. 582 din 23 noiembrie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

CCR a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și constatat că dispozițiile Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Dispozițiile care au făcut obiectul sesizării sunt următoarele:

Art. 14, lit.a): „ cel condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii de un an sau mai mare pentru săvârșirea cu intenție a unei infracţiuni, infracțiune pedepsită cu pedeapsa închisorii având un minim special de cel puțin un an și reprezentând infracțiune contra contra vieții, infracţiune contra patrimoniului, infracţiune contra înfăptuirii justiţiei, infracţiune de corupţie sau de serviciu, infracţiune de fals, infracţiune care aduce atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, infracţiune contra securităţii naţionale sau o infracţiune de genocid, contra umanităţii și de război, dacă până la data verificării stării de nedemnitate nu a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.”

În motivarea deciziei, Curtea constată că soluția legislativă criticată este redată în limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, fără pasaje obscure sau termeni nedefiniți, astfel că destinatarii normei sunt în măsură să își prefigureze și să își adapteze conduita pentru a evita consecințele nerespectării ei, cu atât mai mult cu cât destinatarii normei sunt chiar avocații, categorie profesională prin definiție specializată în domeniul juridic.

Cu privire la cea de a doua critică de neconstituționalitate referitoare la insuficiența soluției normative adoptate pentru a  garanta îndeajuns principiul demnității și onoarei profesiei de avocat, Curtea a constatat că, exprimă, în realitate, nemulțumirea autorilor sesizării față de opțiunea legiuitorului pentru soluția legislativă reglementată la art. I din legea examinată, soluție considerată nesatisfăcătoare prin comparație cu o alta, indicată de aceiași autori. Dispozițiile legii criticate sunt, însă, constituționale, prin raportare la criticile de neconstituționalitate.

Proiectul de Lege PL-x nr. 461/2022 pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat va fi trimis la promulgare și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.


Știrea inițială din 23-XI-2022: CCR respinge obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995