Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 462 din 13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, sesiunea mai 2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 462 din 13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, sesiunea mai 2023

18 ianuarie 2023

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA NR. 462
13 ianuarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2), art. 67 și ale art. 94 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, (denumită în continuare Lege), precum și ale art. 32 lit. f) și i) din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R.,

Având în vedere prevederile Anexei XXXI din Statutul profesiei de avocat (Metodologie de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situațiile prevăzute în cap. VII din Lege),

Analizând cererile formulate de mai mulți avocați străini care au optat pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română,

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședința din 13 ianuarie 2023, a adoptat următoarea

DECIZIE:

Art. 1. – Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ale barourilor, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc va avea loc în zilele de 11 și 12 mai 2023, la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5.

Art. 2. – (1) Prin examen se verifică cunoștințele teoretice și de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și oral, în limba română, după cum urmează:

● Examen scris la materiile:
– organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil
– drept procesual civil
– drept penal
– drept procesual penal;

● Examen oral la:
– drept civil
– drept penal

(2) Examenul se va desfășura conform programului indicat în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 3. – Probele scrise se desfășoară prin rezolvarea unor subiecte tip grilă, care sunt cuprinse în „Chestionarul de examen”. Timpul afectat desfășurării probelor scrise este cel prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 4. – Tematica și bibliografia de examen sunt cele prevăzute în REGULAMENTUL privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda asistentă juridică în drept românesc, cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie (în continuare, Regulamentul de examen).

Art. 5. – Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei și va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 B.R.D. – Sucursala Academiei.

Art. 6. – (1) Comisia de examen se compune din membrii desemnați de Comisia Permanentă a UNBR dintre membrii Comisiei Permanente ce fac parte din Baroul București și din membri ai Baroului București. Comisia de examen este asistată de secretariatul U.N.B.R. Operațiunile cu caracter tehnic sunt asigurate de consultantul tehnic al U.N.B.R.
(2) Comisia de examen este coordonată de Președintele Comisiei de examen.

Art. 7. – (1) Comisia Permanentă a U.N.B.R. mandatează Președintele de examen să organizeze desfășurarea operațiunilor de finalizare a procedurilor de înscriere la examen și de definitivare a listelor candidaților admiși să susțină examenul.
(2) Comisia de examen își va desfășura activitatea potrivit Regulamentului de examen.

Art. 8. – (1) Prezenta Decizie se publică pe website-ul www.unbr.ro.
(2) Se vor întreprinde măsurile necesare pentru inserarea datelor necesare și în platforma digitală PCUe.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR


Descarcă Decizia împreună cu Anexele aici: DOCX / PDF