Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 64/15 decembrie 2023 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 12 noiembrie 2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 64/15 decembrie 2023 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 12 noiembrie 2023

19 decembrie 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 64
15 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare Lege) şi prevederilor art. 310 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (în continuare Statut),

Având în vedere Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.), adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 80/17-18.07.2020 și Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 3 din 24.07.2023 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2023 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.,

Examinând procesul verbal privind afişarea rezultatelor finale la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. și raportul Președintelui Comisiei Naționale de examen,

Comisia Permanentă, întrunită în şedinţă la 15 decembrie 2023,

 

DECIDE:

Art. 1 – Se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 12 noiembrie 2023.

Art. 2 – (1) Se acordă titlul profesional de avocat definitiv avocaţilor care au promovat examenul, menţionaţi în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 iulie 2020 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A..

(3) Avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire, sesiunea noiembrie 2023, sunt menționați în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 3 – Consiliile barourilor vor emite decizii de înscriere în tabloul avocaţilor definitivi a avocaţilor care au promovat examenul, ţinând cont că data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată, conform art. 310 alin. (4) din Statut.

Art. 4. – Situația avocaţilor menționați în Anexa nr. 3 la prezenta decizie va fi clarificată prin corespondență purtată între I.N.P.P.A. şi barouri, având în vedere evidențele I.N.P.P.A. privind promovarea anului 2 de pregătire profesională inițială, cererile de amânare depuse de avocații stagiari până la validarea rezultatelor examenului, precum şi comunicările barourilor.

Art. 5 – Prezenta decizie se comunică fiecărui barou, însoțită de extras din anexele prevăzute la art. 2 și 4, corespunzător intereselor barourilor, care o vor aduce la îndeplinire, I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. (cu extras din anexe, corespunzător competențelor lor teritoriale).

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


Descarcă Decizia împreună cu Anexele fișier PDF