Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

09 iunie 2007

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
DECIZIA nr.223
28 iunie 2007

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 28 iunie 2007;
Văzând dispoziţiile art. 63 lit. t) din Legea nr. 51/1995 raportate la
dispoziţiile art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
Examinând propunerile barourilor şi ale Comisiei Permanente a UNBR;
Întemeindu-se pe criteriile stabilite în şedinţa Consiliului UNBR din data de 12 mai 2007;
Având în vedere contribuţia adusă la îmbunătăţirea activităţii
profesionale şi rolul avut în perfecţionarea activităţii barourilor din România
precum si sprijinirea UNBR în activitatea sa;

DECIDE:
Art.1. – Se acordă titlul de „MEMBRU DE ONOARE AL UNIUNII
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA” avocaţilor menţionaţi în Anexa la prezenta Decizie.
Art. 2 – Preşedintele U.N.B.R. va proceda la înmânarea diplomei şi a
medaliei de „MEMBRU DE ONOARE AL UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN
ROMÂNIA” în şedinţa Consiliului UNBR din 28 iunie 2007.
P R E Ş E D I N T E,
Av. Călin – Andrei ZAMFIRESCU

Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”