Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”

Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”

29 iunie 2007

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII
DECIZIA nr.224
29 iunie 2007

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 29 iunie 2007;
Văzând dispoziţiile art. 63 lit. t) din Legea nr. 51/1995 raportate la
dispoziţiile art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
Examinând propunerea Comisiei Permanente a UNBR;
Având în vedere contribuţia majoră adusă la dezvoltarea avocaturii în
România precum şi la recunoaşterea acesteia pe plan internaţional;

DECIDE:
Art.1. – Se acordă titlul de „PREŞEDINTE DE ONOARE AL UNIUNII
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA” domnului avocat CĂLIN-ANDREI ZAMFIRESCU.
Art. 2 – Preşedintele U.N.B.R. avocat Gheorghe Florea va proceda la
înmânarea diplomei şi a medaliei de „PREŞEDINTE DE ONOARE AL UNIUNII
NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA” în şedinţa Consiliului UNBR din 29 iunie 2007.
P R E Ş E D I N T E ,
av. dr. Gheorghe FLOREA

Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”