Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statut, ce pot fi încasate de consiliul baroului şi limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statut, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statut, ce pot fi încasate de consiliul baroului şi limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statut, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

09 iunie 2005

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
DECIZIA nr. 76
17 iunie 2005
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 17 iunie 2005
în baza art. 315 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005, stabileşte limitele maxime ale taxelor
prevăzute la art. 315 şi art. 316 din Statutul profesiei de avocat

Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statut, ce pot fi încasate de consiliul baroului şi limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statut, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.