Extinderea ariei de activități profesionale pentru avocați. Senatul a adoptat proiectul legislativ care prevede că avocații pot reprezenta persoanele în procedurile în fața OSIM fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală.

Extinderea ariei de activități profesionale pentru avocați. Senatul a adoptat proiectul legislativ care prevede că avocații pot reprezenta persoanele în procedurile în fața OSIM fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală.

27 septembrie 2023

Senatul a adoptat proiectul legislativ care prevede că avocații pot reprezenta persoanele în procedurile în fața OSIM fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală

 

Stadiul procedurii legislative: În 27 septembrie 2023, proiectul legislativ a fost adoptat de Senat, ca primă Camera sesizată (L370/2023).

Inițiatori: Fenechiu Cătălin-Daniel – senator PNL, Moagher Laura-Mihaela – senator PSD, Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin – senator PNL, Rujan Ion-Cristinel – senator PSD, Toanchină Marius-Gheorghe – senator PSD, Blaga Daniel-Codruţ – deputat USR, Ilie Victor – deputat USR, Murariu Oana – deputat USR.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii 64/1991 privind brevetele de invenție – L370/2023 în sensul includerii avocaților în categoria mandatarilor autorizați ai persoanelor interesate în procedurile în fața Oficiului de Stat și pentru Invenții și Mărci, fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală.

Inițiatorii legii arată în expunerea de motive că în toate statele membre ale Uniunii Europene – cu excepția României și a Estoniei –  calitatea de avocat este suficientă pentru a consilia și a reprezenta o persoană în activitățile specifice de proprietate intelectuală, fără ca avocatul să mai fie supus în mod suplimentar unui proces formal de dobândire a calității de consilier în proprietate intelectuală. În fapt, persoanele care doresc înregistrarea unei mărci, indicații geografice, desen, model sau brevet de invenție apelează oricum la consiliere din partea avocaților, care întocmesc actele de înregistrare la OSIM, dar – potrivit reglementării actuale –  nu îi pot reprezenta în fața Oficiului pentru că nu au de lege lata posibilitatea de a fi mandatari autorizați.

În forma adoptată azi de Senat, se prevede:

Art. I La articolul 3 din Legea nr. 84/1998 privind privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
„j) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața OSIM, denumit în continuare mandatar;”

Art. II – La articolul 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 04 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
„h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața O.S.I.M.;”

Art. III – La articolul 2 din Legea nr. 64/1991 privind privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 19 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
„h) mandatar autorizat – persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în față Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;’

Art. IV – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 211/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

Art. V – În termen 30 de zile de la data intrării în vigoare prezentei legi, Guvernul României va adopta o Hotărâre de Guvern prin care va modifica Regulamentul de aplicare Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 547/2008, pentru a îl pune de acord cu noile modificări.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L370&an_cls=2023