Federația Barourilor Europene: Rezoluție în sprijinul avocaților români cu privire la rolul și importanța Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor din România – Gdansk, 07.10.2023

Federația Barourilor Europene: Rezoluție în sprijinul avocaților români cu privire la rolul și importanța Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor din România – Gdansk, 07.10.2023

09 octombrie 2023

Traducere în limba română:

Rezoluție în sprijinul avocaților români cu privire la rolul și importanța Avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor din România, Gdansk, 07.10.2023

Publicată la: 09.10.2023

Adunarea Generală a Federației Barourilor Europene (FBE) reprezentând 210 barouri membre și un milion de avocați,

● luând act de demersul Uniunii Naționale a Baroului din România (U.N.B.R.) din 4 septembrie 2023, intitulat: „O zi fără avocați – o zi în care statul de drept nu există! Campanie de conștientizare privind rolul și importanța avocatului în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor”

● în scopul de a elimina disfuncționalităților frecvente întâlnite de avocați în exercitarea activității lor judiciare și respingerii proiectului de lege care vizează majorarea impozitării profesiilor liberale,

● având în vedere obligația tuturor statelor membre ale UE de a promova și de a asigura rolul avocaților în sistemul judiciar ca element de acces liber la justiție pentru cetățeni,

își exprimă îngrijorarea cu privire la drepturile avocaților din România și la situația lor economică și solicită Guvernului României și organelor judiciare române să acorde avocaților rolul și importanța de care ar trebui să se bucure în orice stat de drept, activitatea lor fiind o activitate de interes public.

FBE intenţionează să sprijine Campania iniţiată de U.N.B.R. pentru menținerea unor standarde înalte în profesia de avocat din România.


Resolution in support of Romanian lawyers on the role and importance of the Lawyer in defending the rights and freedoms of citizens in Romania – Gdansk, 07.10.2023

Published: 09.10.2023

The General Assembly of the European Bar Federation, representing 210 member bars and one million lawyers,

● taking note of the approach of the Romanian National Union of Bar Association (U.N.B.R.) of September 4, 2023, entitled: “A day without lawyers – a day in which the rule of law does not exist! Awareness campaign on the role and importance of the Lawyer in defending citizens’ rights and freedoms”

● with the aim of eliminating the frequent dysfunctions encountered by lawyers in the exercise of their judicial activities and to reject the draft law aimed at increasing the taxation of the liberal professions,

● having regard to the obligation of all EU Member States to promote and ensure the role of the lawyers in the judicial system as an element of free access to justice for citizens,

expresses its concern about the rights of lawyers in Romania and their economic situation and calls on the Romanian Government and the Romanian judicial bodies to grant lawyers the role and importance they should enjoy in any State governed by the rule of law, their activity being an activity of public interest.

The FBE intends to support the Campaign initiated by U.N.B.R. for the maintenance of high standards in the legal profession in Romania.


Sursa: https://www.fbe.org/resolution-in-support-of-romanian-lawyers-on-the-role-and-importance-of-the-lawyer-in-defending-the-rights-and-freedoms-of-citizens-in-romania-gdansk-07-10-2023/