Ghid pentru stabilirea de ore diferențiate în vederea judecării cauzelor la Curtea de Apel Alba Iulia și instanțele din circumscripția teritorială

Ghid pentru stabilirea de ore diferențiate în vederea judecării cauzelor la Curtea de Apel Alba Iulia și instanțele din circumscripția teritorială

14 aprilie 2021

Ghidul pentru stabilirea de ore diferențiate în vederea judecării cauzelor la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și a instanțelor din circumscripția teritorială

Ghidul a fost realizat de Grupul de lucru coordonat de doamna Judecător Oana Maria Petrașcu, vicepreședinte Curtea de Apel Alba Iulia și a avut în compunere pe decanii Barourilor arondate Curții de Apel Alba Iulia – Av. Mihai Baco, decanul Baroului Alba (prin reprezentant), Av. Alexandru Suciu, decanul Baroului Sibiu și Av. Cosmin Alin Roncioiu, decanul Baroului Hunedoara, alături de reprezentanții instanțelor din circumscripția teritorială

Structurat pe 3 capitole și 9 secțiuni, Ghidul își propune, după cum declară în Preambul: ”…să asigure identificarea unor reguli de comun acord acceptate de profesioniștii dreptului, pentru stabilirea de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și a instanțelor din circumscripția sa teritorială, având ca principal obiectiv realizarea unui act de justiție de calitate, care are ca ultim beneficiar justițiabilul

Reproducem mai jos Preambulul care ne dezvăluie scopul și modul de realizare a Ghidului, prin conlucrarea dintre cele două profesii juridice: magistrați și avocați:

Preambul

În contextul creșterii complexității activității profesionale în domeniul judiciar și a interacțiunii sporite între profesioniștii dreptului, elaborarea unui ghid de bune practici pentru stabilirea de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor, s-a impus ca o necesitate.

Prezentul ghid urmărește să asigure identificarea unor reguli de comun acord acceptate de profesioniștii dreptului, pentru stabilirea de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și a instanțelor din circumscripția sa teritorială, având ca principal obiectiv realizarea unui act de justiție de calitate, care are ca ultim beneficiar justițiabilul.

Totodată, ghidul reprezintă o contribuție la uniformizarea modalității și a criteriilor ce vor fi avute în vedere pentru stabilirea orelor diferențiate de judecare a cauzelor, ceea ce asigură predictibilitate și transparență îndeplinirii actului de justiție.

Ghidul își propune să contureze în linii generale recomandări în privința modalității de stabilire a orelor diferențiate pentru judecarea cauzelor dar și propuneri de detaliu care să reprezinte un sprijin concret în activitatea de judecată.

La realizarea ghidului au fost avute în vedere dispozițiile din legislația națională și din Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii care fac referire la stabilirea de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor, după cum urmează:

Codul de Procedură Civilă
Art.215 – Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia. Lista va cuprinde și intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. Dispozițiile art.220 sunt aplicabile.

Codul de Procedură Penală
Art.258 – Conținutul citației
Alin.1 – Citația este individuală și trebuie să cuprindă următoarele:
a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanței de judecată care emite citația, sediul său, data emiterii și numărul dosarului;
b) numele și prenumele celui citat, calitatea în care este citat și indicarea obiectului cauzei;
c) adresa celui citat ;
d) ora, ziua, luna și anul, locul de înfățișare precum și invitarea celui citat să se prezinte la data și locul indicate;
e) mențiunea că partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat.

Hotărârea nr. 191/10 martie 2020 – Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
Art.1 pct.1 – În cauzele aflate pe rol în perioada menționată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință.

Hotărârea nr.192/12 martie 2020 – Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
Art.1 pct.1 teza finală – În cauzele aflate pe rol în perioada menționată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință.

Hotărârea nr.734/2020 – Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, forma consolidată, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr.1095/20.08.2020
Art.1 pct.8 alin.1 – Președintele completului de judecată dispune întocmirea listei de ședință prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședințe și valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanțare socială. În acest sens președintele completului va putea avea în vedere și identitatea de părți sau de avocați ori de alți participanți în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de ședință. Lista, conținând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanței și prin orice alt mijloc de informare publică cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată, cu excepția situației în care acest termen nu poate fi respectat în cauzele urgente.

Art.1 pct.8 alin.2 – La stabilirea listei de ședințe pe intervale orare, președintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare instrumentării cauzei și suspendării ședinței de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de ședință. Pentru cauzele complexe (de exemplu: cu mai mulți martori de audiat, cu părți numeroase, derulate în sistem videoconferință) se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul ședinței de judecată sau alocarea unei ședințe separate. Este recomandabil ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiași ședințe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unei probațiuni complexe.

În realizarea actului de justiție profesioniștii dreptului au un rol esențial, fiind colaboratori în asigurarea supremației legii și al dreptului la un proces echitabil, păstrând în același timp independența profesională unii față de ceilalți.

Asumarea principiilor și valorilor profesionale comune consolidează încrederea între profesioniștii dreptului și permite o mai bună înțelegere a raporturilor dintre aceștia, a rolului pe care îl au în societate dar și în înfăptuirea actului de justiție.

Profesiile juridice afirmă ca valori comune profesionalismul interacțiunii reciproce, integritatea, imparțialitatea, independența, demnitatea, buna credință și respectul reciproc.

Colaborarea dintre profesiile juridice (judecători – grefieri – avocați) are la bază dialogul constructiv, în interesul asigurării unui act de justiție profesionist, transparent, cu respectarea rolurilor distincte pe care legea le atribuie fiecăruia dintre participanții la actul de justiție.

Interacțiunea dintre profesioniștii dreptului este limitată de scopul declarat al stabilirii de ore diferențiate pentru judecarea cauzelor și este centrată pe îndeplinirea unui act de judecată înalt calitativ, transparent și în beneficiul justițiabilului.”


Descarcă Ghid fișier PDF