GL1 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

GL1 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei

04 septembrie 2023

a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Iosif-Sergiu Stănilă, Baroul Timiș, Vicepreședinte UNBR
Membri permanenți:
– domnul avocat Danny-Gabriel Bardan-Raine, Baroul București;
– doamna avocat Flavia-Ioana Maier, Baroul Cluj.
b) Obiectiv:
– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației profesiei/cu impact asupra profesiei de avocat și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația profesiei/cu impact asupra profesiei de avocat (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR.
c) Email contact:
[email protected]