GL4 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind problematica Casei de Asigurări a Avocaților (CAA)

GL4 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind problematica Casei de Asigurări a Avocaților (CAA)

04 septembrie 2023

a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Ion Dragne, Baroul București;
Membri permanenți:
– domnul avocat Mihai-Alexandru Tănăsescu, Baroul București;
– doamna avocat Narcisa-Iulia Dumbrăvescu, Baroul Vâlcea.

b) Obiectiv:
– analizarea tuturor propunerilor făcute de barouri și avocați cu privire la modificarea/completarea legislației CAA și înaintarea de rapoarte Consiliului UNBR;
– înaintarea propunerilor proprii ale grupului privind legislația CAA (însoțite de fundamentare) către Consiliul UNBR;
– înaintarea propunerilor referitor la eventuale măsuri economice privind sistemul CAA – tipologia investițiilor ce pot fi întreprinse etc;
– identificarea unor soluții de dezvoltare a sistemului CAA și de consolidare a situației economice prin raportare la auditul KPMG privind capacitatea de colectare, funcționarea filialelor, funcționarea sistemului în mod centralizat sau nu, proporția de împărțire a fondurilor etc.

c) Email contact:
[email protected]