GL6 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat

GL6 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat

04 septembrie 2023

a) Componență:
Coordonator:
– domnul avocat Cătălin-Gabriel Filișan;
Membri permanenți:
– domnul avocat Alexandru Suciu, Baroul Sibiu;
– domnul avocat Iosif-Sergiu Stănilă, Baroul Timiș;

b) Obiectiv:
– identificarea ariei profesionale a avocatului raportat la impactul informatizării și înaintarea de rapoarte/propuneri privind:
● integrarea informatizării în exercitarea profesiei de avocat;
● posibilitatea proceselor on-line;
● raportul dintre elementele tradiționale și de noutate ale justiției;
● digitalizarea comunicării în profesia de avocat (platforme on-line de intermediere între avocat și client etc.) și impactul asupra exercitării profesiei;
● evoluția tehnologică și impactul asupra respectării principiilor de drept etc.

c) Email contact:
[email protected]