3 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea

3 – Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea

10 ianuarie 2020

a) Coordonator:
– domnul avocat Ion Dragne, Baroul București, Vicepreședinte UNBR

b) Componență:
– domnul avocat Mihnea Stoica, Baroul București;
– doamna avocat Dacia Rübl, Baroul Bistrița Năsăud;
– doamna avocat Carmina Cocioaba, Baroul Vrancea;
– doamna avocat Doina Stupariu, Baroul Iași;
– doamna avocat Stetca Adriana, Baroul Maramureș;
– doamna avocat Claudia David, Baroul Hunedoara;
– doamna avocat Ada Popovici, Baroul Neamț;
– doamna avocat Narcisa Dumbravescu, Baroul Vâlcea;
– domnul avocat George-Claudiu Moloman, Baroul București.

c) Obiectiv:
– formularea de propuneri privind compatibilizarea regulilor publicității profesionale prin prisma modificării și completării Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat prin Legea nr. 25/2017;
– analizarea tipologiei de derapaje deontologice sesizate în exercitarea profesiei de avocat privind concurența neloială, racolarea de clientelă, comunicarea etc și înaintarea de propuneri privind modificarea/completarea legislației incidente sau privind măsurile ce trebuie adoptate de organele de conducere a profesiei;

d) Email contact:
[email protected]


ACTIVITATE:

Ședințe GL 3:

– 02 Octombrie 2020
– 28 Octombrie 2020
– 03 Decembrie 2020, alături de GL1 și GL9
– 10 Decembrie 2020, alături de GL1 și GL9

Măsurile luate în cadrul întâlnirilor de lucru #GL3

Planul de lucru al activității membrilor GL3 a răspuns nevoii imediate de a analiza și dezbate noile reglementări europene în materie de platforme de intermediere online avocat – client și implicațiile pe care le au asupra profesiei în materie de publicitate, concurență, deontologie. Sunt platforme care facilitează considerabil schimburile online și oferă profesioniștilor o soluție practică, uneori inevitabilă, pentru furnizarea de bunuri sau servicii către o clientelă de utilizatori de internet.

Am avut în vedere Regulamentul 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, care a intrat în vigoare din 12 Iulie 2020, Ghidul CCBE privind utilizarea platformelor online de către avocați, pe care îl puteți citi tradus și în română pe site-ul UNBR, Directiva privind libertatea serviciilor (Directiva 2006/123/CE la 12 decembrie 2006, privind serviciile în cadrul pieței interne, în vigoare din 28 decembrie 2009) și toate celelalte reglementări și propuneri de proiecte legislative care vizează acest subiect.

Am stabilit planul de redactare al unui ghid pentru avocați și am lucrat în echipe restrânse care s-au concentrat pe multiple aspecte, de la principiile privind relația avocatului cu editorul de platformă și protecția secretului profesional până la problemele care țin de practicile comerciale neloiale și respectarea transparenței și a echității impuse de Regulament.

În paralel, demersul nostru a urmărit identificarea aspectelor care pot face obiectul unor modificări legislative la nivelul profesiei pentru adaptarea la noul context legislativ. Pe lângă serviciile de intermediere, platformele online conțin instrumente de promovare a avocaților sub formă de material publicitar, articole de specialitate etc.

Am constatat prin urmare necesitatea modificării normelor statutare ale profesiei în materie de publicitate. În acest sens am realizat echipă comună de lucru împreună cu membrii grupului privind legislația profesiei.

Rezultatul

Forma finală a demersului nostru, ghidul privind activitatea avocaților în cadrul platformelor de intermediere online, va fi un material realizat într-o manieră flexibilă, care sperăm să fie pentru avocați un instrument de lucru practic și ușor de parcurs.