CONGRESUL AVOCATILOR 1999

CONGRESUL AVOCATILOR 1999

29 iunie 1999

NEPTUN, 19 – 20 IUNIE 1999


în conformitate cu dispoziţiile art.55 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi hotãrîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor din România din 27 martie 1999,
se convoacã Congresul Avocaţilor pentru zilele de 19 şi 20 iunie 1999, orele 9,00 la Staţiunea Olimp – Neptun, Sala Club Bazin, judeţul Constanţa.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este urmãtoarea:
1 – Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Avocaţilor din România;
2 – Raportul de activitate al Consiliului de Conducere a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
3 – Prezentarea spre aprobare a bugetului Uniunii Avocaţilor din România şi al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
4 – Raportul Comisiei de Cenzori a Uniunii Avocaţilor din România;
5 – Raportul Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
6 – Discutarea problemelor prezentate în vederea votului de descãrcare de activitate;
7 – Alegerea membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor din România;
8 – Alegerea Comisiei de Cenzori a Uniunii Avocaţilor din România şi a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
9 – Alegerea Consiliului de Conducere al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
10 – Alegerea membrilor Comisiei Superioare de Disciplinã;
11 – Adoptarea de hotãrîri şi rezoluţii;
12 – Diverse.