Hotărârea Consiliului UNBR nr. 298 din 9 – 10 decembrie 2022 privind valoarea punctului de pensie

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 298 din 9 – 10 decembrie 2022 privind valoarea punctului de pensie

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 298
9 – 10 decembrie 2022
privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;
Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;
Având în vedere poziția Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în 08.12.2022, precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.;
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 15,32%, ajungând la cuantumul de 1.768 lei.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier PDF