Hotărârea Consiliului UNBR nr. 299 din 09-10 decembrie 2022 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 299 din 09-10 decembrie 2022 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2023

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 299
09-10 decembrie 2022
privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Comisiei Permanente din 08.12.2022 și a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 09-10.12.2022;
Având în vedere art. 67 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților care prevede că măsurile luate în sistemul C.A.A. trebuie să urmărească menținerea unei rate de finanțare de cel puțin 100%, în scopul atingerii acestui obiectiv;
Având în vedere că, pentru venitul de referință propus de CAA și aprobat de Consiliul U.N.B.R. în cuantum de 3.536 lei, actuala cotă de contribuție minimă duce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic decât 1 punct de pensie lunară, ceea ce ar conduce la dezavantaje majore pentru contribuabili, precum și faptul că actuala cotă maximă de contribuție ar conduce la acumularea unui punctaj de pensie aferent mai mic decât 5 puncte de pensie lunară, situație ce conduce la necesitatea corelării dintre cota individuală minimă obligatorie a avocaților definitivi și cota maximă de contribuție obligatorie, în raport de care se determină punctajul realizat de avocați pentru calcularea pensiilor ce li se cuvin;
Ținând cont de faptul că pentru venitul de referință de 3.536 lei și cota procentuală de contribuție de 13%, pentru acumularea unui punct de pensie contribuția este cea aferentă venitului de referință (3.536 x 13% = 459,68 lei, întregit 460 lei), iar pentru acumularea a 5 puncte de pensie contribuția este cea aferentă a 5 venituri de referință (3.536 x 5 x 13% = 2.298,4 lei, întregit 2.299 lei);
Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 09-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cota de contribuție individuală obligatorie este de 13% din venitul brut lunar realizat din profesie, în conformitate cu Hotărârea Consiliului UNBR nr. 227/10-11.12.2022, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie.
(2) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este de 460 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.538 lei inclusiv.
(3) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari este de 100 lei, aferentă unui venit brut de până la 769 lei inclusiv.
(4) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cota maximă de contribuție obligatorie este de 2.299 lei, atât pentru avocații stagiari cât și pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut începând de la 17.677 lei inclusiv.

Art. 2 – Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. prevăzute la art. 1 se aplică pentru veniturile realizate din onorariile de avocat începând cu data de 01 ianuarie 2023.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 4 – Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier PDF