Hotărârea Consiliului UNBR nr. 300 din 9-10 decembrie 2022 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 300 din 9-10 decembrie 2022 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 300
9-10 decembrie 2022
privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;
Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;
Având în vedere poziția Comisiei Permanente a UNBR din 08.12.2022, precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.,
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 09-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este de 1.084 de lei, pentru fiecare copil.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier PDF