Hotărârea Consiliului UNBR nr. 301 din 09-10 decembrie 2022 privind cuantumul ajutorului de deces

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 301 din 09-10 decembrie 2022 privind cuantumul ajutorului de deces

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 301
09-10 decembrie 2022
privind cuantumul ajutorului de deces

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședințele Comisiei Permanente din 08.12.2022 și a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;
Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 09-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces este de:

a) 7.500 lei în cazul asiguratului sau pensionarului;
b) 3.750 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3 – Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier PDF