Hotărârea Consiliului UNBR nr. 302 din 9-10 decembrie 2022 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 302 din 9-10 decembrie 2022 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

13 decembrie 2022

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 302
9-10 decembrie 2022
privind cota de contribuție lunară a filialelor
la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședințele Comisiei Permanente din 08.10.2022 și a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;
Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.;
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A, prevăzută la art. 15 alin.(1) din Statutul C.A.A., pentru anul 2023, se menține la 1% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate.
(2) Prevederile art. 14 alin. (3) și 15 alin. (2) Legea 72/2016 se aplică în mod corespunzător.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea acesteia la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3 – Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier PDF