Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306 din 9-10 decembrie 2022 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306 din 9-10 decembrie 2022 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

14 decembrie 2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

 

 
HOTĂRÂREA nr. 306
09-10 decembrie 2022
 

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în baza dispozițiilor art. 65 lit. a), b), c), l) și n) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere propunerile Departamentul Economico – Financiar și Administrativ al UNBR privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, astfel cum au fost însușite în ședința Comisiei Permanente din 08.12.2022;

luând în considerare Hotărârea Congresului Avocaților nr. 02/17-18 iunie 2022, prin care s-a ratificat Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 238/11-12 martie 2022, care a aprobat bugetul UNBR pe anul 2022;

observând că modificările vizează doar transferul de sume între capitolele bugetului, așa cum acesta a fost aprobat,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 2 – Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de Departamentul Economico – Financiar și Administrativ al UNBR, care va prezenta Consiliului UNBR Bugetul UNBR, astfel cum acesta a fost rectificat, în vederea verificării execuției bugetare ce va fi supusă aprobării Congresului avocaților.

Art. 3 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Departamentului Economico – Financiar și Administrativ al UNBR.

CONSILIUL U.N.B.R.

 


 

Anexă la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306/09-10.12.2022

 

Rectificarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul 2022

 

1. Creșteri de cheltuieli ( 790.000 lei ):

a) cheltuieli cu combustibili (pct. 1/a) de la 25.000 lei la 35.000 lei (+ 10.000 lei)
b) cheltuieli cu energia și apa, (pct. 4) de la 150.000 lei la 200.000 lei (+ 50.000lei);
c) cheltuieli cu deplasarea, cazarea și organizarea ședințelor CP și Consiliu (pct. 5/i) de la 1.000.000 la 1.450.000 lei (+ 450.000 lei);
d) cheltuieli cu deplasarea, cazarea și diurna – deplasări internaționale (pct. 5/j), de la 50.000 lei la 170.000 lei (+ 120.000 lei);
e) cheltuieli cu cotizații și taxe la organisme interne și internaționale ( pct. 7/a), de la 450.000 lei la 550.000 lei (+ 100.000 lei);
f) cheltuieli cu onorariile RNPM și RAA (pct. 9/b) de la 450.000 lei la 510.000 lei (+ 60.000 lei);

2. Economii la cheltuieli ( 790.000 lei ):

a) cheltuieli privind alte mat. consumabile (pct. 1/b ), de la 80.000 lei la 70.000 lei (- 10.000 lei);
b) cheltuieli cu primele de asigurare, taxe și impozite locale (pct. 5/b), de la 100.000 lei la 75.000 lei (- 25.000 lei);
c) cheltuieli privind onorariile pt. asistența judiciară a UNBR (pct. 5/f), de la 400.000 lei la 300.000 lei (- 100.000 lei);
d) alte cheltuieli și prestări serv. (pct. 5/m), de la 300.000 lei la 190.000 lei (-110.000 lei );
e) cheltuieli cu servicii tipărit carduri, holograme ( pct. 5/n ), de la 120.000 lei la 75.000 lei (- 45.000 lei);
f) cheltuieli privind investițiile – Proiectul Cartierul Justiției (pct. 10), de la 1.000.000 lei la 500.000 lei (- 500.000 lei).


Descarcă Hotărârea cu Anexa fișier PDF