Hotărârea Consiliului UNBR nr. 74 din 13 iunie 2024 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 153 /17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 74 din 13 iunie 2024 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 153 /17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024

18 iunie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 74
13 iunie 2024

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, „UNBR”) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/8 iunie 2023, prin care a fost republicat, în formă consolidată, Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul), cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 20 din 16 – 17 decembrie 2023 și de Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26 – 27 ianuarie 2024 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2024,

Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Analizând Decizia Comisiei Permanente nr. 153 /17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2024,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 13 iunie 2024,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 153 /17-18 mai 2024 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2024.

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică către I.N.P.P.A., barouri și membrii Consiliului U.N.B.R..

C O N S I L I U L     U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF