Hotărârea Consiliului UNBR nr. 75 din 13 iunie 2024 pentru modificarea REGULAMENTULUI – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 75 din 13 iunie 2024 pentru modificarea REGULAMENTULUI – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

18 iunie 2024

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA NR. 75/13 iunie 2024

pentru modificarea REGULAMENTULUI – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

                                                                

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din data de 13 iunie 2024, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se modifică unele prevederi ale „REGULAMENTULUI–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”, potrivit Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2 – „REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”, cu modificările prevăzute prin prezenta hotărâre, se publică în forma cuprinsă la Anexa 2.

Art. 3 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

Art. 4 – Prezenta Hotărâre și anexele acesteia se publică pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică barourilor.

 

C O N S I L I U L    U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea integral (cu toate Anexele) fișier DOCX / PDF