Hotărârea Consiliului UNBR nr. 78 din 13 iunie 2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 prin care se stabilesc limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 78 din 13 iunie 2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 prin care se stabilesc limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat

01 iulie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 78

13 iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. 65 lit. a), c), d), n) și ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 prin care se stabilesc limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 și 338 din Statutul profesiei de avocat (în continuare, Hotărârea),

Ținând cont de experiența aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. (d1), (e), (f), (f1) și (k) din Hotărâre și de avizul Comisiei Permanente, din ședința din 12 iunie 2024,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 13 iunie 2024,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – (1) Art. 1 alin. (1)  din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 se completează cu o nouă literă, (f2), cu următorul cuprins:

(f2) – reînscrierea în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului suspendat/ incompatibil care are restanțe mai mari de 1 an la contribuția prevăzută la lit. k), suplimentar față de taxa prevăzută la lit. e), f) sau f1)

5000 lei

(2) Art. 1 alin. (1)  lit. k) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/16 iunie 2022 se modifică, având următorul cuprins:

(k) evidența și menținerea pe tablou a avocaților suspendați /incompatibili

600 lei

anual

Art. 2. –  Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi va fi afişată pe website-ul www.unbr.ro

 

CONSILIUL UNBR


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF