Hotărârea Consiliului UNBR nr. 79 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă Regulamentul de acordare a premiului „MEDIA” al Uniunii Naționale a Barourilor din România, prevăzut în anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 79 din 13 iunie 2024 prin care se aprobă Regulamentul de acordare a premiului „MEDIA” al Uniunii Naționale a Barourilor din România, prevăzut în anexă

01 iulie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

  

 

HOTĂRÂREA nr. 79

13 iunie 2024

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), c) d) și ș) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Permanente, acordat în ședința din 12 iunie 2024

Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 13 iunie 2024, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a premiului „media” al Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.), prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

C O N S I L I U L    U.N.B.R.

 


 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 79/13 iunie 2024

 

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIULUI „MEDIA” AL

UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.)

1. Premiul „Media” al U.N.B.R. se acordă unei persoane (denumită, în continuare, „jurnalist”) care desfășoară, cu caracter continuu și cu titlu de îndeletnicire obișnuită, activitate de presă în sursele/mediile de informație publice care ajung la un număr mare de persoane – televiziune, radio, internet, presă tipărită, inclusiv aparițiile periodice ca ziare, reviste sau foiletoane – și care s-a remarcat în anul precedent prin excelență în:
– cunoașterea aprofundată a realităților avocaturii din România, și
– prin prezentarea corectă, onestă, echilibrată și obiectivă către public a activității avocaților români și/sau a organizațiilor profesionale ale acestora pe plan local sau național (barouri, U.N.B.R.) în societatea românească și/sau pe plan internațional.

2. Premiul „Media” se acordă anual, în cadrul unei ceremonii organizate în partea festivă a Congresului Avocaților și care va fi făcută publică în presă și pe pagina web a U.N.B.R.

3. Premiul „Media” constă într-o plachetă și o diplomă ce sunt înmânate laureatului. Forma și conținutul acestora sunt stabilite prin decizie a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

4. Comitetul de acordare a premiului „Media” este compus din:

– Președintele U.N.B.R., care prezidează comitetul
– directorul Departamentului de Comunicare al U.N.B.R.
– doi membri aleși de Comisia Permanentă a U.N.B.R. din rândul membrilor acesteia
– un membru ales de Consiliul U.N.B.R. din rândul membrilor acestuia.

5. Comitetul de acordare a premiului „Media” se întrunește cu cel puțin 30 de zile înaintea datei Congresului Avocaților și hotărăște cu majoritatea membrilor săi prezenți. În caz de paritate, decisiv este votul Președintelui U.N.B.R.

6. Ședința Comitetului poate fi organizată în sistem fizic, online sau hibrid. Cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței comitetului, Directorul Departamentului Comunicare al U.N.B.R. înaintează membrilor acestuia, prin email, o selecție de articole, prezentate în formă integrală, realizate de autori propuși spre premiere. Comitetul nu este limitat la analiza acestor propuneri.

7. Odată cu desemnarea jurnalistului laureat, comitetul de desemnare stabilește, dintre membrii săi, persoana care va prezenta laudatio în cadrul ceremoniei de premiere.

8. Jurnalistul desemnat pentru premiere este invitat la ceremonia de premiere prin grija Departamentului Comunicare al U.N.B.R. Laureatul are dreptul de a nominaliza cel mult 3 persoane, care să fie invitate la ceremonia de premiere.

9. Ceremonia de premiere începe prin prezentarea unei laudatio de către membrul desemnat al comitetului de acordare a Premiului „Media”. Aceasta este urmată de înmânarea de către Președintele U.N.B.R. a premiului și de o cuvântare a jurnalistului laureat, cu o durată de cel mult 10 minute. În cazul laureaților – femei, odată cu premiul se înmânează și un buchet de flori.

10. Modificarea și completarea prezentului Regulament se fac prin decizie a Comisiei Permanente a U.N.B.R.


Descarcă Hotărârea + Regulament fișier DOCX / PDF