Hotărârea nr. 5/12.09.2021 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, împreună cu anexele

Hotărârea nr. 5/12.09.2021 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, împreună cu anexele

12 septembrie 2021

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/12.09.2021

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare „examenul”) emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidați și a celor celor decise de aceasta,

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se publică tabelele cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza aprobării date de Comisia Permanentă, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul–limită pentru depunerea acestor înscrisuri este 14 septembrie 2021, ora 15.00.

Art. 3 – Tabelele cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt cuprinse în anexele 5 şi 6 ale prezentei Hotărâri. În cazul acelor candidați, cuprinși la Anexa 6, pentru care s-a prevăzut posibilitatea de a formula contestație sau, respectiv, opțiune pentru înscrierea la examenul de dobândire a calității de avocat stagiar, termenul limită pentru aceasta este prevăzut în Anexa 6.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președintelui Comisiei Naționale de Examen, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A, Central şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN


Descarcă Hotărârea împreună cu Anexele: DOCX / PDF


Hotarare_5_candidati_lista-preliminara_OK

Distribuie prin: