HOTĂRÂREA nr. 965

HOTĂRÂREA nr. 965

29 mai 2015
 

noutati
newsletter_header

  • HOTĂRÂREA nr. 965 din 24 mai 2014 a Consiliului UNBR privind efectuarea unui audit la CAA şi la filialele acesteia, care are ca obiectiv identificarea resurselor financiare reale de care dispune sistemul CAA printr-un management eficient, dinamica veniturilor şi evoluţia cheltuielilor sistemului CAA

HOTĂRÂREA nr. 965

24 mai 2014

                Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din care a reieşit necesitatea realizării unui audit, care să aibă ca obiectiv identificarea resurselor financiare reale de care dispune sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor (în continuare CAA) și folosirea lor printr-un management eficient, precum şi raportul Departamentului de specialitate al UNBR care a  identificarea  resursele din bugetul UNBR care să fie afectate acesteia activităţi,

                Ţinând cont şi de acordul Comisiei Permanente a UINBR exprimat în şedinţa din 23 mai 2014,

                În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) lit. c), r) şi s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

                Art. 1 – Se aprobă efectuarea unui audit la CAA şi la filialele acesteia, care are ca obiectiv identificarea resurselor financiare reale de care dispune sistemul CAA printr-un management eficient, dinamica veniturilor şi evoluţia cheltuielilor sistemului CAA.

                Art. 2. – Se aprobă ca din bugetul UNBR să se aloce resursele necesare pentru efectuarea auditului prevăzut la art. (1) şi se mandatează preşedintele UNBR să pună în aplicare prezenta hotărâre.

Art. 3. – CAA şi filialele acesteia, prin organele de conducere, vor pune la dispoziţia auditorilor toate informaţiile şi documentele cerute de aceştia.

Art. 4 – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web www.unbr.ro şi se comunică CAA şi filialelor acesteia, precum şi decanilor barourilor, care vor lua măsuri de încunoştinţare a avocaţilor.

Consiliul UNBR

 

A se vedea RAPORTUL de audit privind constatăriie factuale referitoare la verificarea activităţii economico- financiare a Casei de Asigurări avocaţilor din România şi al Societăţii COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE al C.A.A. SRL Techirghiol În baza Contractului de servicii de auditare financiar nr.78-DIV-2015/24.03.2015 AICI, de la pagina 198