Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 16-17 decembrie 2023

Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 16-17 decembrie 2023

21 decembrie 2023

Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 16-17 decembrie 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 19 din 16-17 decembrie 2023 prin care se aprobă obiectivele de politică profesională pentru perioada 2023-2027, cuprinse în Anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 20 din 16-17 decembrie 2023 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 21 din 16-17 decembrie 2023 privind ratificarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 35 /20-21 octombrie 2023 prin care s-a validat examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 22 din 16-17 decembrie 2023 privind ratificarea Deciziilor Comisiei Permanente nr. 45/21.10.2023, 46/21.10.2023 și 47/20-21.10.2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 23 din 16-17 decembrie 2023 privind venitul de referință

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 24 din 16-17 decembrie 2023 privind privind valoarea punctului de pensie

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 25 din 16-17 decembrie 2023 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2024

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 26 din 16-17 decembrie 2023 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 27 din 16-17 decembrie 2023 privind cuantumul ajutorului de deces

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28 din 16-17 decembrie 2023 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 29 din 16-17 decembrie 2023 prin care se aprobă programul anual de investiții pentru anul 2024 propus de Consiliul de Administrație al C.A.A., prevăzut în Anexă

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 30 din 16-17 decembrie 2023 privind decontarea cheltuielilor de transport ale avocatului, dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau a sediului profesional