HOTĂRÂRI şi REZOLUŢII adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti

HOTĂRÂRI şi REZOLUŢII adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti

26 martie 2016

HOTĂRÂRI, REZOLUŢII și APELURI adoptate de Congresul Avocaţilor, 25 – 26 martie 2016, Bucureşti:

HOTĂRÂRI:

Hotărârea nr. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2015 şi Congresul avocaţilor 2016)  (doc | pdf)

Hotărârea nr. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2015 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al  Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2015 (doc | pdf)

Hotărârea nr. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi (doc | pdf)

Hotărârea nr. 06 privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină (doc | pdf)

Hotărârea nr. 07 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (doc | pdf)

Hotărârea nr. 08 privind elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român  (doc | pdf)

Hotărârea nr. 09 privind propuneri de modificare directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului dar și a unor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat  (doc | pdf)

REZOLUŢII:

Rezoluția Congresului avocaților privind modalitățile de continuare a Proiectului privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (doc | pdf)

Rezoluția Congresului avocaților privind proiectul „Avocatura 2025” (doc | pdf)

APELURI:

Apelul Congresului avocaților către Parlamentul României și Guvernul României privind asigurarea dreptului Corpului de avocați de a fi consultat în orice procedură legislativă și orice inițiativă a Guvernului sau a parlamentarilor care ar cuprinde reglementări care au legătură cu rolul avocatului în statul de drept (doc | pdf)

Apelul Congresului avocaților privind asigurarea dreptului avocaților la normarea timpului de lucru și a asigurării efectivității dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil  prin modalitățile de organizare a activității judiciare (doc | pdf)

Apelul Congresului avocaților adresat Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Justiţiei, Ministerul Finanţelor și Consiliului Superior al Magistraturii privind adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE (doc | pdf)