Indemnizația compensatorie poate fi solicitată de către profesioniști conform modelului publicat în Monitor

Indemnizația compensatorie poate fi solicitată de către profesioniști conform modelului publicat în Monitor

02 noiembrie 2021

Indemnizația compensatorie poate fi solicitată de către profesioniști conform modelului publicat în Monitor

Ordinul 1004 al ministrului muncii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1046 din 2 noiembrie 2021, astfel că beneficiarii pot aplica pentru indemnizație compensatorie de 75% din câștigul salarial mediu brut dacă activitatea le-a fost interzisă, suspendată sau limitată în contextul creșterii incidenței covid. Măsurile compensatorii au fost introduse prin OUG 111/2021 care este în vigoare de la începutul lunii octombrie.

Potrivit OUG 111/2021, de la data de 4 octombrie 2021 și până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activității, total (întreaga lună) sau parțial (câteva zile din lună), pot beneficia de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut și profesioniștii reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, precum și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru indemnizația prevăzută pentru aceste categorii de beneficiari se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale. Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Documentul care atestă întreruperea temporară a activității poate fi hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv a Comitetului pentru Situații de Urgență a Municipiului București sau decizia Direcției de Sănătate Publică.

Potrivit actului normativ, plata se efectuează de către agențiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi de depunere a cererilor. În cazul profesioniștilor, contul bancar poate fi cel personal sau cel deschis în calitate de profesionist.

Modelului documentelor pentru profesioniști se găsește în Anexa 1. Acestea sunt: cerere către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a Municipiului București, declarație pe propria răspundere însoțită de documentul care atestă întreruperea temporară a activității, total sau parțial și copia documentului de identitate.