INFORMARE a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) adresată Consiliului UNBR privind ședința Comisiei Permanente din 19-20.01.2018

INFORMARE a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) adresată Consiliului UNBR privind ședința Comisiei Permanente din 19-20.01.2018

22 ianuarie 2018

INFORMARE
a
Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR)
adresată Consiliului UNBR privind ședința Comisiei Permanente din 19-20.01.2018

În ședința Comisiei Permanente din 19-20.01.2018 s-au examinat, cu prioritate, punctele 2 și 3 ale ordinii de zi, respectiv :

….

  2. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România în 2018. Stabilirea agendei de lucru (Propuneri de proiecte de conlucrare).

  3. Priorități ale profesiei de avocat în anul 2018. Agenda profesiei – Propuneri pe care membrii Comisiei Permanente le-au primit de la barourile pe care le coordonează din punct de vedere teritorial, ale coordonatorilor departamentelor organizate la nivelul UNBR, ale conducerii executive a Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), Comisiei Centrale de Disciplină (CCD) și ale Serviciul Contabilitate din cadrul Departamentului Economico-Financiar și Administrativ al UNBR. Acțiuni inițiate în cadrul Proiectului național privind aniversarea Centenarului Marii Uniri de către profesia de avocat din România (analiza informărilor adresate de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017, cu modificările și completările ulterioare).

….

1. Membrii Comisiei Permanente (inclusiv o parte dintre avocații invitați să participe la ședința Comisiei Permanente) au exprimat puncte de vedere privind conlucrarea interprofesională, au făcut aprecieri și propuneri privind activitățile ce urmează a fi inițiate de Uniunea Nationala a Barourilor din România (UNBR) în 2018, activități care implică conlucrarea cu autorități și instituții publice organizate la nivel național.

S-au examinat următoarele proiecte :

a) Conlucrarea instituțională cu judecătorii. Realități și aparențe (Raport al Inspecției judiciare 2017. Informarea Consiliului UNBR privind Raportul). Documentele Congresului avocaților 2017 ”Accesul la justiție”;

b) Implicarea avocaților în procedura de dezbatere publică a proiectelor legislative care vizează apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, apărarea prin avocat în concordanță cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Implicarea avocaților în Proiectul Ministerului Justiției privind reglementarea expertizei judiciare;

c) Proiectul UNBR privind celebrarea de către profesia de avocat a Centenarului Marii Uniri. Inițierea și organizarea de acțiuni cu sprijinul UNBR, la propunerea Barourilor Arad, Bihor, București, Sibiu, Timiș.

S-a stabilit că, în concordanță cu Hotărârea Consiliului UNBR din 16.12.2016, UNBR va sprijini și coopera cu barourile, la cererea acestora, în organizarea unor acțiuni integrate Proiectului. În ședințele de Consiliu planificate a se desfășura la Alba-Iulia (22-23.06.2018) și Iași (24-25.08.2018) vor fi abordate, cu prioritate, tematici ce vizează și contribuția avocaților la realizarea Marii Uniri, dar și contribuția avocaților la dezvoltarea și consolidarea statutului bazat pe drept în care este indispensabilă profesia de avocat.

S-a propus aprobarea de către Consiliul UNBR a organizării unui eveniment național (conferință, sesiune festivă de comunicări, masa rotundă, evocări etc), distinctă de activitatea organelor profesiei de avocat organizate la nivel național, împreună cu Baroul București, Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA), Uniunea Juriștilor din România (UJR), Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolvență (UNPIR).

Comisia Permanentă vă supune spre examinare Consiliului UNBR propunerea de a se realiza o medalie jubiliară dedicată ”Contribuției avocaților la realizarea Marii Uniri”, o plachetă tematică corespunzătoare și a rugat pe decanul Baroului Alba să verifice posibilitatea încredințării de către municipalitatea Alba Iulia a unei alei a unui parc din municipiul Alba-Iulia pe care avocații să planteze copaci (stejari, brazi), astfel încât aleea să poarte pe viitor denumire „Avocații și Marea Unire”.

Comisia Permanentă a stabilit ca în toate acțiunile inițiate pentru celebrarea Marii Uniri să se conlucreze cu facultățile de istorie, muzeele și arhivele județene sau arhivele naționale, inclusiv cu Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române.

UNBR recomandă barourilor ca acțiunile de formare profesională continuă organizate în 2018 să vizeze și teme privind rolul și funcțiile avocatului în apărarea și dezvoltarea statului național unitar român, bazat pe lege.

c) Sprijinirea oricăror demersuri publice pentru realizarea Proiectului privind edificarea „Cartierului Justiției”.

2. Comisia Permanentă a solicitat ca Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare (DCAJ) să solicite public respectarea Programului de Guvernare adoptat de Parlamentul României privind îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție prin asigurarea pe baza de lege a reașezării taxelor judiciare de timbru potrivit și Apelurilor adresate autorităților de către Congresele avocaților și prin punerea în practică a sistemului de ajutor public extrajudiciar în favoarea cetățenilor defavorizați, inclusiv din punct de vedere material.

3. Reprezentanții instituțiilor organizate la nivel central au comunicat/au manifestat interes pentru realizarea următoarelor Proiecte:

a) Planificarea în săptămâna imediat următoare a reluării negocierilor dintre Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBR privind modificarea și perfecționarea Protocolului nr. 48025/2015/21-DCAJ-2015 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistentă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă şi cooperarea judiciară internațională în materie penală;

b) Disponibilitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de a se constitui un grup de lucru pentru analiza măsurilor ce se impun pentru perfecționarea reglementărilor și îmbunătățirea standardelor de interpretare și aplicare unitară a dispozițiilor legislației fiscale privitoare la avocați (inclusiv cu privire la reorganizarea deductibilităților fiscale prin realizarea unui regim legal egal cu cel asigurat în cazul celorlalte categorii de impozite, organizate prin lege) ;

c) Inițierea unor consultări permanente privind raporturile dintre avocați și Consiliul Superior al Magistraturii prin reprezentantul societății civile în CSM, prezent la ședință;

d) Inițierea de consultări privind corelarea și perfecționarea planurilor de învățământ ale instituțiilor care organizează pregătirea profesională în cadrul profesiilor juridice;

e) UNBR a propus reprezentanților celorlalte profesii juridice prezente la ședința Comisiei Permanente în calitate de invitați, organizarea unei Conferințe Naționale a profesiilor juridice și a profesiilor a căror exercitare impune cunoașterea dreptului românesc (contabili, auditori, consultanți fiscali).

f) Organizarea unei întâlniri de lucru a conducerii executive a profesiei de avocat pe plan național și a reprezentanților barourilor cu conducerea Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind relațiile interprofesionale dintre avocați și procurori;

g) Conlucrarea intre revistele de specialitate ale profesiilor juridice.

4. S-a aprobat propunerea către Consiliul UNBR a adoptării următoarelor proiecte:

a) Ghid de aplicare a Regulamentului European privind protecția datelor personale în cadrul cabinetelor și societăților de avocatură;

b) Proiect de promovare prin mass-media a profesiei de avocat la nivel național;

c) Finalizarea condițiilor tehnice de punere în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor naționale ale avocaților prevăzute de art. 3 alin.(3) si art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51/1995;

d) Punerea în funcțiune a Platformei de comunicare on-line în sistemul instituțiilor din avocatura română (UNBR, Barouri, Casa de Asigurări a Avocaților-CAA, Filialele CAA, INPPA);

e) Comisia Permanentă a solicitat Consiliului de administrație al CAA prezentarea spre aprobare în primul Consiliu al UNBR a unui proiect privind îmbunătățirea comunicării și a transparenței în sistemul CAA.

5. Comisia Permanentă a analizat propunerile de organizare a INPPA și de perfecționarea a curriculei de formare profesională inițială, pe care le va supune analizei Consiliului UNBR.

6. Comisia Permanentă a parcurs celelalte proiecte de pe ordinea de zi, urmând ca aspectele decise cu privire la acestea să fie comunicate ulterior. Pentru prima oară după intrarea în vigoare a Legii nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 s-a analizat și s-a admis cererea de apărare a reputației profesionale a unui avocat.

COMISIA PERMANENTĂ