Informare a Președintelui UNBR prin care se aduce la cunoștința tuturor barourilor că în ședința Consiliului U.N.B.R. 16 – 17 decembrie 2016 s-au amânat lucrări aflate pe ordinea de zi pe bază cărora Consiliul UNBR ar fi trebuit să analizeze și să aprobe / să respingă proiectele realizate de Grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru punerea în aplicare a Hotărârilor Congreselor avocaților 2015 și 2016.

Informare a Președintelui UNBR prin care se aduce la cunoștința tuturor barourilor că în ședința Consiliului U.N.B.R. 16 – 17 decembrie 2016 s-au amânat lucrări aflate pe ordinea de zi pe bază cărora Consiliul UNBR ar fi trebuit să analizeze și să aprobe / să respingă proiectele realizate de Grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru punerea în aplicare a Hotărârilor Congreselor avocaților 2015 și 2016.

21 decembrie 2016

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

          Către,

 • MEMBRII CONSILIULUI UNBR
 • BAROURILE MEMBRE ALE UNBR

Se aduce la cunoștința tuturor barourilor că în ședința Consiliului U.N.B.R. din zilele de vineri, 16 decembrie 2016, orele 15,00 și sâmbătă, 17 decembrie 2016, orele 09,00 – 18,30, desfășurată la Hotel Intercontinental s-au amânat lucrări aflate pe ordinea de zi, pe bază cărora Consiliul UNBR ar fi trebuit să analizeze și să aprobe / să respingă proiectele realizate de Grupurile de lucru ale Consiliului UNBR pentru punerea în aplicare a Hotărârilor Congreselor avocaților 2015 și 2016. Grupurile de lucru sunt constituite prin Hotărâri ale Consiliului UNBR ori ale Comisiei Permanente a UNBR, la care membrii Consiliului UNBR au acceptat să lucreze, la cererea lor. S-a decis să se comunice barourilor situațiile care au determinat amânarea.

Este vorba despre următoarele proiecte:

 1. Proiectul privind modificarea si completarea Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, încheiat de UNBR și Ministerul Justiției. Demersuri. Stadiu de realizare. Raportul Grupului de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 158/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016, alcătuit din:
  • dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședintele UNBR, Coordonator DCAJ;
  • Ion-Ilie Iordăchescu, Consilier CP al UNBR, Baroul București;
  • Tiberius Nicu, Consilier UNBR, Baroul București;
  • Ioan Ioanovici, decan al Baroului Vrancea, Consilier CP al UNBR.

 Consiliul UNBR a luat act de raportul înaintat Consiliului privind propunerile de extindere și precizare a prestațiilor profesionale ce se impun a fi incluse în Protocol, fără integrarea lor, în prevederile actuale ale Protocolului.

Consiliul UNBR a luat act de adresele repetate înaintate de lect. univ. dr. av. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR, coordonator al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare către Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii (publicate pe site-ul UNBR) privind organizarea unei sesiuni de lucru cu reprezentanții Ministerului Justiției pentru analiza propunerilor centralizate la UNBR, adrese rămase fără răspuns.

 1. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 156/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016). Grup de lucru al Consiliului UNBR alcătuit din:
  • Eugen Ostrovschi – Președinte CCD;
  • Constantin Șerban – Consilier UNBR, Baroul Bacău;
  • Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;
  • dr. Dan Oancea – Consilier UNBR, Baroul București;
  • Ştefan Naubauer – Consilier UNBR, Baroul București;
  • Serban-Niculae Lovin – Consilier UNBR, decan Baroul Ilfov;
  • Sorin Dumitru Rusu – Consilier UNBR, decan Baroul Suceava;
  • Radu Bobârnat – Consilier UNBR, decan Baroul Vaslui;
  • Lucian Dumitrașcu – Baroul București.

Secretariatul UNBR a conservat toată corespondența purtată între membrii Grupului de lucru și între Grupul de lucru și comisiile de disciplină ale barourilor, astfel că se poate stabili precis activitatea fiecăruia dintre membrii Grupului de lucru.

S-a constatat că proiectul pregătit de Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a fost comunicat la 07 septembrie 2016, potrivit deciziilor Consiliului UNBR din 05 septembrie 2016 către membrii Grupului de lucru, iar din corespondența purtată de Secretariatul UNBR cu fiecare dintre membrii Grupului de lucru a rezultat că, la 06 octombrie 2016, s-a finalizat proiectul ca urmare a comunicării la 18 septembrie 2016 a observațiilor domnului consilier Dan Oancea, care a avut în vedere amendamentele propuse de INPPA, Baroul Cluj și Baroul Ilfov. Ulterior, nu au mai fost alte comunicări ale membrilor Grupului de lucru către Secretariatul UNBR, prin care s-a asigurat comunicarea dintre membrii Grupului de lucru. La 14 septembrie 2016, s-a înregistrat cererea Președintelui Comisiei de disciplină a Baroului București de a se extinde până la 29 septembrie 2016 durata consultărilor. La 21 septembrie 2016, s-a comunicat membrilor Grupului de lucru forma finală a proiectului, în care s-au inclus observațiile și propunerile de până la acea dată și s-a constatat acordul exprimat de domnul decan Șerban Nicolae Lovin la aceeași dată. Ulterior, la 06 octombrie 2016 proiectul s-a transmis la barouri cu mențiunea „În atenția Președinților Comisiilor de disciplină ale barourilor”. La 04 noiembrie 2016 prin doamna consilier Stanca Gidro s-au remis „Observațiile Comisiei de disciplină Cluj”. La 18 noiembrie 2016 s-a remis INPPA observațiile primite la 04 noiembrie 2016, menționate mai sus. La 25 noiembrie 2016 s-a remis tuturor barourilor și tuturor membrilor Consiliului UNBR (odată cu Decizia de convocare a Consiliului UNBR) proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină.

În ședința Consiliului UNBR s-a propus amânarea dezbaterilor pentru ca dl. Vicepreședinte UNBR av. dr. Traian Briciu și dl. decan al Baroului București av. dr. Ion Dragne, împreună cu Grupul de lucru să finalizeze proiectul pe care să-l înainteze spre dezbatere în următoarea ședință a Consiliului UNBR, convocată cu caracter „Extraordinar”.

 1. Proiectul Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român.

Grupul de lucru s-a constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 170/03.09.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 12/2016 pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr. 8 a Congresului avocaților 2016 (www.unbr.ro secțiunea Acte ale Congresului avocaților) coordonat de către vicepreședintele UNBR, av. dr. Traian Briciu pentru redactarea și punerea în dezbatere a Proiectului Codului de conduită profesională, de etică şi deontologie al avocatului român, cu următoarea componență:

 • Traian Briciu – Vicepreședinte UNBR;
 • Leonora-Maria Lanţoş – Consilier UNBR, decan Baroul Bistrița-Năsăud;
 • Doina Stupariu – Consilier UNBR, Baroul Iași;
 • Mariana Popovici – Consilier UNBR, Baroul Neamț;
 • Dan Mihai Șuta – Consilier UNBR, decan Baroul Satu-Mare;
 • Narcisa-Iulia Dumbrăvescu – Consilier UNBR, decan Baroul Vâlcea.

Raportorul, coordonator al Grupului de lucru, av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR a solicitat amânarea potrivit raportului atașat comunicat la 16 decembrie 2016.

 1. Raportul „Grupului de lucru pentru evaluarea impactului legislației fiscale și contabile asupra profesiei de avocat. Soluții. Propuneri” constituit conform Hotărârii nr. 4 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR, alcătuit din: domnii avocați consilieri UNBR: Dan Oancea, Aurel Despa, Ştefan Naubauer și coordonat de domnul avocat Ion Dragne, consilier CP, decanul Baroului București.

Raportor: lect. univ. dr. av. Ion Dragne, membru CP, decanul Baroului București.

 1. Activitatea Grupului de lucru constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr.100/29.01.2016 și extinsă de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 60/24.03.2016, publicată în Buletin Informativ al UNBR nr. 10/2016) pentru analizarea materialelor scrise transmise Congresului avocaților 2016 de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența Congresului avocaților și a altor acte normative cu impact asupra profesiei de avocat.

Grupul de lucru are următoarea compunere: Stanca Gidro, Mihaela Catea, Flavia Teodosiu, Călin-Andrei Zamfirescu, Traian Briciu, Ion Dragne, Aurel Despa şi Stefan Naubauer.

Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Vicepreședinte UNBR.

S-a decis ca Grupurile de lucru de la pct. 4 și 5 supra să conlucreze, deoarece numeroase dintre lucrările primite spre examinare depind de finalizarea Proiectului de modificare și completare a Legii nr. 51/1995.

 1. Finalizarea reglementărilor de aplicare a legislației Casei de Asigurări a Avocaților. Stadiul proiectelor în curs. Informare cu privire la activitatea Comisiei de redactare a proiectului Statutului Casei de Asigurări a Avocaților.

Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR pentru coordonarea activității Casei de Asigurări a Avocaților, constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 140/27.07.2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 159/03.09.2016 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 141/27.07.2016, publicate în Buletinele Informative ale UNBR nr. 11/2016 și 12/2016), asupra lucrărilor transmise de Casa de Asigurări a Avocaților către Consiliul UNBR pentru completarea Statutului CAA.

Grupul de lucru care întocmește Raportul este compus din:

 • Gheorghe Cristina – Vicepreședinte U.N.B.R.
 • dr. Despa Aurel – Vicepreședinte CAA;
 • Candet Nucu Gigi – Decanul Baroului Bacău;
 • Grigore Gabriel-Cornel – decanul Baroului Constanța;
 • Ursache Cornel – Președinte Filialei Botoșani a C.A.A;
 • Iordan Aurelian Antonio – Consilier U.N.B.R. Baroul Brăila;
 • Bot Călin – Consilier U.N.B.R. Baroul Timiș.

Raportor: av. Cristina Gheorghe, Vicepreședinte UNBR.

Toate lucrările, împreună cu Proiectul de Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de cenzori nu au fost dezbătute deoarece au fost transmise fără respectarea termenului prevăzut de art. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului UNBR, respectiv transmiterea lucrărilor ce urmează a fi dezbătute în ședința Consiliului UNBR, cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței Consiliului, iar președintele Consiliului CAA a precizat că finalizarea propriu-zisă a Regulamentelor ce vor finaliza Statutul CAA depinde de opinia solicitată unor specialiști – cadre didactice de la Facultatea de Drept a Universității din București și Academiei de Studii Economice București.

La propunerea Președintelui CAA, Consiliul UNBR a decis convocarea unui Consiliu Extraordinar (și pentru acest proiect).

 1. Activitatea Grupului de lucru „constituit sub egida INPPA” prin Decizia Comisiei Permanente nr. 73/29.01.2016, pentru pregătirea unui proiect privind pregătirea inițială și continuă în cadrul INPPA, ținând cont de noile realități din profesie. Grupul de lucru este coordonat de domnul avocat Traian Briciu şi format din doamnele și domnii avocați: Gheorghe Florea, Cristina-Reveica Gheorghe, Ion Turculeanu, Stanca-Ioana Gidro, Monica Livescu, Ion Dragne, Ion-Ilie Iordăchescu, Ana Diculescu-Şova, Dan Oancea. (Buletin Informativ al UNBR nr. 9/2016). Stadiul verificării economico-financiare a sistemului INPPA. (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 100/04.06.2016, publicată în Buletinul Informativ al UNBR nr. 11/2016).

Raportor: av. Traian Corneliu Briciu, Director INPPA.

La propunerea raportorului, după examinarea stadiului rapoartelor de audit întocmite în sistemul INPPA potrivit hotărârilor Consiliului UNBR, s-a decis examinarea Raportului după întrunirea Grupului de lucru (prealabil ședinței Comisiei Permanente din 20-21 ianuarie 2017.

*

          Prezenta informare urmează a fi transmisă, distinct, tuturor membrilor Consiliului UNBR și fiecărui barou membru UNBR.

PREȘEDINTELE UNBR