Informare lansare proiect e-FILIT

Informare lansare proiect e-FILIT

08 februarie 2024

e-FILIT – For the improved implementation of EU law and the use of information and communication technology (ICT) systems in the fields of EU judicial cooperation through interprofessional training

Proiectul eFILIT de doi ani, programat între 8 ianuarie 2024 și 7 ianuarie 2026, folosește o abordare de învățare mixtă pentru a consolida aplicarea instrumentelor legislative ale UE în domeniul civil, comercial și al dreptului familiei. Acesta subliniază importanța instrumentelor digitale, încurajează dialogul dintre profesioniștii din domeniul juridic din medii diverse și încurajează cooperarea transfrontalieră în procedurile civile din întreaga Europă.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) are calitatea de partener, alături de EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (ECJL), Polish National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSIP), European Union of Judicial Officers (UEHJ), Ecole de Formation des Barreaux (EFB), Order of Solicitors and Enforcement Agents (OSAE) și Universitatea Ovidius din Constanta (OUC)
Proiectul a debutat la 08 ianuarie 2024 si va fi implementat de parteneri pe o durată de doi ani.

Proiectul va sprijini avocații, judecătorii, executorii judecătorești și funcționarii judiciari în dezvoltarea cunoștințelor lor și dobândirea de noi competențe prin:

Șase (6) module introductive eLearning care vor aborda principalele domenii ale cooperării judiciare a UE în materie civilă, comercială și de familie. Modulele de eLearning au drept scop formarea inițială sau perfecționarea pentru cei care nu au cunoștințe anterioare despre instrumentele de cooperare judiciară ale UE.  Cele șase module de eLearning vor fi disponibile de la începutul lunii aprilie 2024

Două tutoriale de două zile având drept obiect terminologia engleză juridică privind cooperarea judiciară a UE în chestiuni civile, comerciale și de familie, concepute pentru a fi folositoare avocaților, judecătorilor, executorilor judecătorești și funcționarilor judiciari,  care vor avea posibilitatea de a-și exersa abilitățile de scriere într-o varietate de contexte, dar și să își îmbunătățească vocabularul în limba engleză juridică din perspectiva cazurilor transfrontaliere.

1) Tutorial – limba engleză juridică (introducere în vocabularul, expresiile și înțelegerea instrumentelor legislative ale UE), Luxemburg, 19-20 martie 2024

2) Tutorial rapid cu un conținut concis despre aspecte importante legate de aplicarea instrumentelor de drept al UE și a vocabularului TIC/digital utilizat în textele UE privind justiția digitală, Luxemburg, 29-30 ianuarie 2025

Trei seminare de formare online de o zi și jumătate (formarea formatorilor), cu o abordare pe trei niveluri: în primul rând, prezentarea principalele soluții de reglementare și puncte de focalizare ale instrumentelor existente de cooperare judiciară ale UE, în al doilea rând, includerea acestora în exerciții practice și în munca de grup și în al treilea rând sensibilizarea cu privire la instrumentele digitale disponibile.

1) Seminar 1: Cooperarea judiciară a UE în materie civilă și instrumentele digitale disponibile la nivelul UE – 16-17 aprilie 2024

2) Seminarul 2: Cooperarea judiciară a UE în materie comercială și instrumentele digitale disponibile la nivelul UE – 14-15 mai 2024

3) Seminar 3: Cooperarea judiciară a UE în materie de familie și instrumentele digitale disponibile la nivelul UE – 25-26 martie 2025

Șase conferințe interprofesionale de o zi și jumătate care vor aborda principalele instrumente de cooperare judiciară ale UE în domeniul chestiunilor civile, comerciale și de familie și se vor centra în special pe discutarea evoluțiilor recente ale jurisprudenței atât la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene, cât și la nivelul instanțelor naționale.

1) Conferința 1: Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană – Stockholm, 09-10 iulie 2024
2) Conferința 2: Creanțe monetare și garantarea activelor, Lisabona, 01-02 octombrie 2024
3) Conferința 3: Comunicarea documentelor și obținerea de probe în cauze civile și comerciale transfrontaliere, Paris, 10-11 decembrie 2024
4) Conferința 4: Răspunderea parentală transfrontalieră, București, 06-07 mai 2025
5) Conferința 5: Răpirea transfrontalieră a copiilor, Varșovia, 01-02 iulie 2025
6) Conferința 6: Cereri de întreținere transfrontalieră, Luxemburg, 30 septembrie – 1 octombrie 2025
Conferință finală de jumătate de zi, Luxemburg, 01 octombrie 2025

Codul proiectului: 101138192
Program: JUST2027
Call:JUST-2023-JTRA
Durata:2 ani (8 ianuarie 2024 – 7 ianuarie 2026)

Detalii cu privire la numărul de locuri disponibile pentru avocații români, pentru fiecare eveniment, precum și eventuale informații privind modificarea orarului evenimentelor vor fi făcute publice prin anunțurile privind apelurile la candidaturi.

Pentru candidații care vor fi selectați de UNBR, cheltuielile vor fi acoperite din bugetul proiectului, în conformitate cu regulile stabilite de finanțarea acordată de Uniunea Europeană.