Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995

Informare privind Registrele Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995

21 mai 2018

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 325/17.02.2018 s-au aprobat regulile de procedură și anexele la acestea, aferente Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea a fost comunicată membrilor Consiliului UNBR, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcționare a UNBR şi de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/8.07.2011, fiind afișată pe pagina web a UNBR la data de 27.02.2018.

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 325/17.02.2018, Registrele Naționale ale Avocaților Români se pun în funcțiune după 90 de zile de la data publicării Hotărârii.