Informare privind ședința Comisiei Permanente a UNBR în care a fost analizat examenul de absolvire INPPA

Informare privind ședința Comisiei Permanente a UNBR în care a fost analizat examenul de absolvire INPPA

17 noiembrie 2020

COMUNICAT

La propunerea președintelui UNBR, av. dr. Traian Briciu, Comisia Permanentă a UNBR, întrunită astăzi, 17 noiembrie 2020, în calitate de Consiliu de Conducere al INPPA,

față de memoriile depuse de mai mulți candidați la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 15 noiembrie 2020, care invocă faptul că existența în întrebările de la examen a ipotezei în care nicio variantă de răspuns nu este corectă a fost de natură să afecteze calitatea examenului, motivând printre altele că, în sesiunile precedente ale examenului nu au fost întrebări care să nu aibă nicio variantă de răspuns corect, creându-se o practică în acest sens, și că, deși regulamentul de examen prevede această posibilitate, existența unor practici anterioare în legătură cu inexistența ipotezei în care nicio variantă nu este corectă, precum și faptul că la întrebările care nu cuprindeau niciun răspuns corect nu trebuia bifată nicio variantă, nu prezintă suficiente garanții pentru a insufla sentimentul de siguranță în rândul candidaților,

a apreciat în spiritul echilibrului și previzibilității,

că, în pofida faptului că Regulamentul de examen specifică la art. 8 alin. (1) că „fiecărei întrebări îi corespund mai multe variante de răspuns, dintre care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă”, acestea fiind reluate în specificațiile din foaia de examen înmânată candidaților,

luând în calcul practica anterioară și faptul că întrebările în discuție au fost de natură să pună candidații în situația de a avea o prudență diminuată în contextul presiunii examenului,

Comisia Permanentă a UNBR a apreciat că obiectivul principal al examenului este de a analiza cunoștințele reale ale candidaților, astfel încât,  în spiritul echilibrului și al predictibilității, se impune remedierea acestei situații, prin invalidarea celor nouă întrebări, cu consecința acordării tuturor candidaților un punct la aceste întrebări.

Prezenta informare va fi adusă la cunoștința membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, spre a fi avută în vedere în activitatea acestei comisii.

Separat de aceasta, Comisia Permanentă va iniția o dezbatere profesională, inclusiv cu formele de exercitare a profesiei de avocat, pe tema modalității de pregătire în INPPA, adaptarea pregătirii profesionale la realitățile actuale ale profesiei, adaptarea formei de evaluare la specificul activității profesionale a avocatului, precum și structura examenului de absolvire și modul de concepere a evaluării, urmând ca rezultatele să fie prezentate spre analiza și aprobare Consiliului UNBR.