Intrarea în vigoare a Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice amânată cu încă un an

Intrarea în vigoare a Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice amânată cu încă un an

04 ianuarie 2016
 

noutati
newsletter_header

  • Intrarea în vigoare a Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice amânată cu încă un an

La data de 23 decembrie 2015, Guvernul a adoptat ordonanță de urgență prin care a amânat până la 31 decembrie 2016 intrarea  în vigoare a Legii nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Conform comunicatului Guvernului, amânarea fost decisă în condițiile în care, o parte din mecanismul de aplicare nu este încă pregătit, iar normele metodologice de implementare nu au fost adoptate.

Scopul acestei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, acoperirea  într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea de datorii a acestui debitor.

Din perspectiva profesiei de avocat, legea nr. 151/2015 aduce următoarele noutăţi legislative :

(1) posibilitatea avocatului de a fi administrator sau lichidator în procedură ;

(2) obligativitatea avocatului de urma cursuri de specialitate pentru a deveni administrator sau lichidator;

(3) necesitatea susţinerii unui examen pentru a obţine această calitate de administrator sau lichidator şi (4) obligaţia corpului profesional de a organiza pregătirea profesională cât şi dobândirea acestor noi calităţi.

Institutul Național pentru Pregătirea Avocaților (INPPA), în colaborare cu specialişti în domeniu şi cu celelalte corpuri profesionale implicate în procedură, a luat măsurile necesare în privința programelor de studiu pentru pregătirea profesională continuă în domeniul procedurii insolvenţei persoanei fizice.

Însă, având în vedere amânarea prevăzută de noua ordonanță de urgență, programele de pregătire profesională vor demara începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015.

Așa cum se arată în comunicatul Guvernului, până la jumătatea lunii ianuarie 2016, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri vor prezenta Guvernului un plan al măsurilor necesare pentru pregătirea implementării acestei legi, care să conțină etapele, termenele de realizare și responsabilii.

A se vedea:

–                      Legea insolvenţei persoanelor fizice aduce noutăţi din perspectiva profesiei de avocat. I.N.P.P.A face demersuri pentru pregătirea specialiștilor

–                      Proiectul privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanei fizice: dobândirea de către avocat a calităţii de administrator al procedurii şi lichidator