Invitație de participare la selecția a 10 experți naţionali și a unui expert naţional coordonator, în cadrul proiectului TRIIAL, coordonat de către Centre for Judicial Cooperation (RSCAS), Institutul Universitar European (EUI) și finanțat de Comisia Europeană

Invitație de participare la selecția a 10 experți naţionali și a unui expert naţional coordonator, în cadrul proiectului TRIIAL, coordonat de către Centre for Judicial Cooperation (RSCAS), Institutul Universitar European (EUI) și finanțat de Comisia Europeană

27 martie 2020

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018

PROIECT TRIIAL (853832)

TRIIAL – TRUST, INDEPENDENCE, IMPARTIALITY AND ACCOUNTABILITY OF JUDGES AND ARBITRATORS SAFEGUARDING THE RULE OF LAW UNDER THE EU CHARTER

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la selecția a 10 experți naţionali
și a unui expert naţional coordonator,
în cadrul proiectului TRIIAL, coordonat de către Centre for Judicial Cooperation (RSCAS),
Institutul Universitar European (EUI) și finanțat de Comisia Europeană

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de Partener în Proiectul „TRIIAL” lansează procedura de selecție a experților naţionali și a expertului naţional coordonator în cadrul proiectului.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, între 2020 şi 2022. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză. Proiectul presupune selecţia unui număr de cazuri naţionale relevante pentru obiectul său, participarea la seminarii transnaţionale, organizarea unui seminar naţional, participarea la realizarea şi adaptarea unui manual transnaţional / naţional în materie.

Experţii naţionali „TRIIAL” selectaţi în această etapă vor avea ca sarcină principală realizarea studiilor naţionale de caz folosite ca material de formare pentru seminariile transnaționale organizate în cadrul proiectului, respectiv incluse în manualul naţional, în baza de date creată în cadrul proiectului şi în celelalte instrumente de formare la distanţă care vor rezulta din acesta.

Pentru selecția celor 10 experți naţionali şi a expertului naţional coordonator, se vor avea în vedere următoarele criterii pe care candidatul va trebui să le îndeplinească:

1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
2. să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internaţional privat.
3. să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare, calitatea de lector al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor la modulele de drept european, respectiv calitatea de autor al unor lucrări ştiinţifice în dreptul Uniunii Europene, dreptul european al drepturilor omului sau în drept internaţional privat reprezintă un avantaj.

Avocații interesați sunt rugați să depună la dosarul de înscriere următoarele documente:

● scrisoare de intenție în care se va menționa poziția care face obiectul aplicației (expert sau expert naţional coordonator);
● Curriculum Vitae în format Europass, actualizat, cuprinzând date de contact (telefon, fax, email);
● documente care să ateste nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze. În cazul în care astfel de documente nu sunt disponibile, candidatul va specifica în CV nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
● orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 13 aprilie 2020.

Dosarul de înscriere va fi întocmit într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresa de mail proiecte@unbr.ro cu menționarea în corespondență a faptului că se comunică de către avocați candidatura în cadrul proiectului TRIIAL.

Persoana de contact în cadrul UNBR: doamna Veronica Morecuţ, şef serviciu relaţii internaţionale, tel.: 021/3134875, 021/3160739,  fax: 021/3134880

Distribuie prin: