UPDATE: Din cauza numarului mare de solicitari si a numarului mic de locuri alocate avocatilor, selectia participantilor se va face in ordinea cronologica a inscrierii. Pentru primul seminar s-a completat numărul de locuri alocate avocaților (5 locuri), înscrierile fiind finalizate. Invitație de participare la seminarele și activitățile organizate de Institutul Național al Magistraturii

UPDATE: Din cauza numarului mare de solicitari si a numarului mic de locuri alocate avocatilor, selectia participantilor se va face in ordinea cronologica a inscrierii. Pentru primul seminar s-a completat numărul de locuri alocate avocaților (5 locuri), înscrierile fiind finalizate. Invitație de participare la seminarele și activitățile organizate de Institutul Național al Magistraturii

19 aprilie 2024

Invitație de participare la seminarele și activitățile organizate de Institutul Național al Magistraturii

UPDATE: Din cauza numarului mare de solicitari si a numarului mic de locuri alocate avocatilor, selectia participantilor se va face in ordinea cronologica a inscrierii. Pentru primul seminar s-a completat numărul de locuri alocate avocaților (5 locuri), înscrierile fiind finalizate.

Departamentul de Formare Continuă din cadrul INPPA a primit calendarul de seminare și activități organizate de INM care sunt deschise participării avocaților.

Regăsiți mai jos informații referitoare la denumirea seminarului/activității, data, conținut și număr de locuri alocate avocaților.

1.
Tema: Conferința Protecţia consumatorilor: cum alegem între soluționarea alternativă a litigiilor şi procedurile judiciare? Provocări şi realităţi
Data: 14 mai 2024
Conținut: Conferința se adresează unui număr de 60 de practicieni din cadrul sistemului judiciar, selectați cu precădere dintre judecătorii din cadrul judecătoriilor și tribunalelor, cu competențe în soluționarea litigiilor dintre consumatori și bănci/instituții financiare nebancare. Conferinţa va avea preponderent caracter practic iar tematica va include aspecte de noutate în materia clauzelor abuzive în contractul de credit, în privinţa cererilor formulate în temeiul Legii nr. 77/2016 privind darea în plată (aspecte procedurale, probleme legate de admisibilitatea și aplicarea adaptării contractului), precum și prezentarea modalității de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și bănci desfășurată de către C.S.A.L.B.
Tip abilități: Drept penal
Nr. avocați invitați: 5
INSCRIERI FINALIZATE.

2.
Tema: Justiția pentru minori – aspecte penale
Data: 23-24 septembrie 2024
Conținut: Seminarul este dedicat formării unui număr de 20 de judecători şi procurori cu competenţe în soluţionarea cauzelor cu minori în materie penală. Seminarul are ca obiectiv evidențierea elementelor de noutate în soluționarea cauzelor cu minori în materie penală, precum şi crearea unei practici unitare în domeniu, cu accent pe problematica interacțiunii și audierii minorilor implicați în procedurile judiciare.
Tip abilități: Justiția pentru minori
Nr. avocați invitați: 2

3.
Tema: Tehnici de audiere a minorilor in cauzele penale
Data: 28-29 noiembrie 2024
Conținut: Seminarul este dedicat formării unui număr de aproximativ 20 de judecători și procurori care soluționează cauze penale. Seminarul va aborda următoarele teme de interes: Pregătirea interviului: cine?, când?, unde?; Stabilirea raportului – etapă esențială a interviurilor investigative; Dinamica interacțiunii – interviul suportiv; Limitele confidențialității: civil vs. penal; Tehnici de audiere. Protocolul NICHD – faza pre-declarativă; Exercițiile narative: exersarea memoriei episodice; Adevăr/ minciună și promisiunea de a spune adevărul; Protocolul NICHD – faza declarativă; Tipurile de întrebări, structură – faza declarativă; Experiența norvegiană în audierea minorilor; Reacții emoționale și comportamentale ale victimelor și strategii de câștigare a complianței.
Tip abilități: Justiția pentru minori
Nr. avocați invitați: 2

4.
Tema: Antisemitism si Holocaust – istorie, memorie și legislație
Data: 7-8 decembrie 2024
Conținut: Seminarul este dedicat formării unui număr de 20 de judecători (specializați cu precădere în domeniul dreptului penal), procurori, magistrați asistenți și personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. Seminarul are ca obiective aprofundarea legislaţiei naţionale și europene în domeniul combaterii extremismului, rasismului, discriminării și antisemitismului, precum și cazuistica instanțelor din România apărută în urma adoptării Legii nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.
Tip abilități: CEDO
Nr. avocați invitați: 2

Cheltuielile ocazionate de cazare și transport sunt în sarcina avocaților care doresc să participe la aceste activități.
Înscrierile se fac la adresa de e-mail [email protected] . Participanții selectați vor fi informați ulterior.